МАТЕРИАЛ ОТ СПИСАНИЕ АЕРО

Posted by heliair 08/02/2019 0 Comment(s)

Списание Аеро беше на място по време на гасенето на пожара в Природен парк "Рилски манастир" и подготвиха прекрасен материал за съвместните действия на няколко институции при борбата с бедствието.

http://www.aeropress-bg.com/novini/36-news/3367-vertoleti-v-gasene-na-pojati.html