СПЕШНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТЕЖКО ПОСТРАДАЛА ПАЦИЕНТКА ОТ ГР. ВИДИН

Posted by heliair 08/02/2019 0 Comment(s)

На 19.06.2015 г. „Хели Ер – САУ“ изпълни спешен полет за транспортиране на тежко пострадала пациентка от гр. Видин до гр. София, с хеликоптер А109К2.