Latest news
30 years of Heli Air Services

30 years of Heli Air Services

heliair 18/02/2021 0
...
Read more
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

heliair 08/02/2019 0
На  базата на Административен договор BG05M9OP001-1.022-0052-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на ч...
Read more
MODERNIZED ER OF THE UNIVERSITY HOSPITAL “ST. ANNA” IN SOFIA

MODERNIZED ER OF THE UNIVERSITY HOSPITAL “ST. ANNA” IN SOFIA

heliair 08/02/2019 0
On 24th of March, 2016, the Prime Minister B.Borisov and the Health Minister P.Moskov opened the modernized ER of the University Hospital “St. Anna” i...
Read more
ХЕЛИКОПТЕР НА ХЕЛИ ЕР СПАСИ БЕДСТВАЩИ РУСКИ ТУРИСТИ НА ВИТОША

ХЕЛИКОПТЕР НА ХЕЛИ ЕР СПАСИ БЕДСТВАЩИ РУСКИ ТУРИСТИ НА ВИТОША

heliair 08/02/2019 0
Хеликоптер Agusta  на авиокомпания Хели Ер и обучени планински спасители във височинно спасяване оказаха помощ на двама руски туристи, бедстващи на Ви...
Read more